2016

Vem ska bestämma hur mycket vi ska jobba?

2016-01-24 Liberal Debatt

Andreas Bergh, IFN, skriver i ett inlägg i Liberal Debatt att "en välfärdsstat som den svenska spelar stor roll för att utjämna människors konsumtion över livscykeln. I praktiken betyder detta att de arbetande via skattsedeln finansierar äldreomsorg, pensioner och sjukvård för de äldre."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se