2016

"Förändringstryck är av godo"

2016-01-27 Byggindustrin

I en ledare skriver Byggindustrin att "satt under starkt tryck tycks Sverige och svensk politik fungera som bäst och få det gjort som krävs". Tidningen bygger sin argumentation bland annat på det faktum att "i november 1992 fick nationalekonomen och professorn vid Stockholms universitet, Assar Lindbeck [IFN], uppdraget av regeringen Carl Bildt att leda en expertkommission och analysera den ekonomiska krisen för att föreslå åtgärder".

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se