2016

What CEOs Do for a Living

2016-01-28 The American Prospect

The American Prospect undrar vad företags vd:ar gör för att förtjäna sina höga löner. Tidningen hänvisar till forskning av Alexander Ljungqvist, NYU och affilierad till IFN, med flera som visar att "börsnoterade företag spenderar bara hälften så mycket på investeringar som deras privatägda motsvarigheter.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se