2016

Här är en bostadsreform

2016-01-30 Dagens Nyheter

I en ledare skriver DN om samtalen som inleds mellan de rödgröna och Alliansen om en ny bostadspolitik. Tidningen förklarar att en reform kräver fingerfärdighet och hänvisar till Assar Lindbeck [IFN och Stockholms universitet] som "har skisserat en modell, vars grundtanke är att avveckla de reglerade hyrorna och i takt med anpassningen introducera en tillfällig skatt på fastighetsägarna. Intäkterna från skatten skulle sedan gå till låginkomsttagare som drabbas av hyreshöjningarna".

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se