2016

Tiggeriet skärskådas i medborgardialogen

2016-02-04 Uppsalatidningen

Statsvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet har genomfört medborgardialogen ”Uppsala talar – om tiggeri”, som en del av ett större forskningsprojekt om demokratiteori. Uppsalatidningen rapporterar att Lars Calmfors, IFN, var en av de som svarade på frågor och tiggeri.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se