2016

”Vettlöst att lärare betygsätter egna elever”

2016-02-08 Svenska Dagbladet

Skolan behöver mer New Public Management, ­inte mindre, skriver Henrik Jordahl, IFN, och Gabriel Heller Sahlgren, affilierad till IFN, i ett debattinlägg i SvD.  De har författat en rapport om behovet av bättre information om skolans prestationer. De skriver att "ett grundproblem är att varken betyg eller provresul­tat är jämförbara mellan olika kommuner och skolor".

Läs mer

Replik av Sten Svensson, utredare och aktiv i Nätverket för en likvärdig skola, och Daniel Suhonen, chef fackliga idéinstitutet Katalys.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se