2016

Kräver bara sänkt lön för lågavlönade

2016-02-10 HelaGotland

I en ledare skriver HelaGotland om ett debattinlägg av Andreas Bergh i vilket han förklarar att "för samhällsekonomin som helhet tyder det mesta på att ob-tilläggen kostar mer än de smakar". Tidningen menar att detta skulle "slå hårt mot exempelvis vårdpersonal. Så tycker en välavlönad man med reglerade arbetstider."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se