2016

Ekonomer föreslår låglönejobb

2016-02-15 TT/Sydsvenskan med flera

TT skriver i en notis som publiceras i ett stort antal tidningar att "lägstalönerna i Sverige måste sänkas. Det anser nationalekonomen Lars Calmfors, ordförande i Arbetsmarknadsekonomiska rådet [och IFN], som uppmanar arbetsmarknadens parter att förhandla fram 'ingångsjobb' med betydligt lägre löner än dagens minimilöner."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se