2016

Låglönejobb slår in öppna dörrar

2016-02-17 TT/Norrländska Socialdemokraten med flera

Sänkta minimilöner är högsta mode bland arbetsgivare, politiker och experter. TT skriver: "Borgerliga partier har lanserat det ena förslaget efter det andra i syfte att sänka trösklarna in på arbetsmarknaden för alla de hundratusentals nyanlända svenskar [...] Och nu senast lanserade professor Lars Calmfors [IFN] ett förslag som innebär att fack och arbetsgivare kommer överens om ingångslöner på runt 15 000 kronor i månaden."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se