2016

Handlingskraft krävs när svenska modellen angrips

2016-02-18 Dagens Samhälle

"Att lagstifta om lägre löner för nyanlända är sannolikt olagligt. Och forskningen ger inget stöd för att lägre lägstalöner påverkar arbetslösheten# skriver Sandro Scocco, chefsekonom Arena Idé, i Dagens Samhälle. Han referar till vad Lars Calmfors, IFN, sagt.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se