2016

Jonas Vlachos: ”Tyder på en skola med svåra systemfel”

2016-02-18 Skolvärlden

I en krönika i Skolvärlden skriver Jonas Vlachos, Stockholms universitet och affilierad till IFN, att "trots att elevernas undervisningstid är låg och lärartätheten hög, så arbetar svenska lärare och rektorer många timmar och de känner sig hårt pressade. Detta tyder på en skola med svåra systemfel".

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se