2016

Sätt lönebildningen fri

2016-02-22 Kristianstadsbladet

i en ledare skriver Kristianstadsbladet att svenskt regleringstänkande stör marknaden. Skribenten hänvisar till en text i Ekonomisk Debatt av Andreas Bergh, IFN och Lunds universitet: De svenska ingångslönerna är de högsta i industrivärlden [...] Av 30 undersökta industriländer ligger Sverige som nr 29 i en ranking av arbetslöshet bland inflyttade. Hälften av flyktingarna har efter tio år inte kommit in på arbetsmarknaden. Alternativet till ett arbete är givetvis att de permanent måste leva på bidrag."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se