2016

Östling emot lagstiftning om löner

2016-02-22 TT/Svenska Dagbladet med flera

TT skriver i en notis: "Alla allianspartier utom Moderaterna kan tänka sig lagstiftning i frågan och de har fått understöd av nationalekonomiprofessorn Lars Calmfors, [IFN] i Arbetsmarknadsekonomiska rådet. Men Leif Östling, som tidigare var vd för Scania, värnar om den svenska modellen med uppgörelser mellan parterna."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se