2016

Ett viktigt undantag

2016-02-24 Dagens Nyheter

I en ledare skriver Dagens Nyheter om svårigheten för nyanlända i skolan och hänvisar till Gabriel Heller Sahlgren, affilierad till IFN, som "har visat att resultaten visserligen sjunker för alla elever, men att nästan en femtedel av försämringen går att härleda till att nedgången sker fortare bland eleverna med utländsk bakgrund". DN avslutar: "Det är bättre att ge eleverna en lång väg till skolan än en snårig väg in i det svenska samhället."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se