2016

Privata vårdcentraler bra på ledning och styrning

2016-02-29 life-time

Life-time, e-tidning för läkemedelsföretag, presenterar rapporten "Att styra och leda en vårdcentral" av Jannis Angelis, Henrik Jordahl (IFN) samt Anna Häger Glenngård som är affilierad till IFN. "Det område där vårdcentralerna presterar bäst är inom funktioner och processer."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se