2016

Krav på högre hyror och lägre löner

2016-03-04 HelaGotland

I en ledare skriver HelaGotland att "upprördheten är stor på sina håll. Facket vill inte jobba för lägre löner och Hyresgästföreningen vill inte jobba för högre hyror". Tidningen hänvisar till två IFN.forskare: Assar Lindbeck och Lars Calmfors,

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se