2016

Vice vd: Konkurrenskraften måste stärkas

2016-03-04 Jönköpings-Posten

Peter Jeppsson, vice vd Svenskt Näringsliv. har besökt Jönköping och intervjuats av JP. Tidningen skriver: Arbetsmarknadsekonomiska rådet med  Lars Calmfors har föreslagit att sänka ingångslönerna med 25 procent och frågar ifall Jeppssobn instämmer: "I stora delar är Calmfors tankar bra. Vad som behövs är att man konstruktivt hittar ett upplägg som parterna är överens om, så att politikerna inte behöver kliva in."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se