2016

Herr Calmfors och hans låga löner

2016-03-05 Dagens Arena

I en ledare skriver Dagens Arena att "Calmfors [Lars Calmfors, IFN] argumenterar för att sänka de lägsta lönerna. Men de nationalekonomiska 'sanningarna' är inte alltid sanna". Dagens Arena fortsätter: "Han vänder sig [...] starkt mot att han är 'köpt av' Svenskt Näringsliv som finansierar rådet. Man kan i och för sig notera att han också är forskare vid IFN (även det finansierat av Svenskt Näringsliv) vid sidan om sin professur vid Stockholms universitet."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se