2016

Stort att ta bladet från munnen

2016-03-09 SNB/HelaGotland med flera

Professor Inger Enkvist skriver i en krönika om kvalitetsproblem i den svenska universitetsutbildningen. Hon skriver att "Assar Lindbeck observerade: 'Det finns en påtaglig skygghet bland universitetetens företrädare att tala klartext om de problem och svagheter som finns i universitetssystemet'. Denna tystnadens kultur kan sägas prägla universiteten ännu idag, anser Enkvist.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se