2016

Kampen om gemenskapen

2016-03-11 Fastighetsnytt

Fastighetsnytt sätter fokus på flyktingsituationen. Tidningen refererar till bokserien Europaperspektiv ( Svenska Nätverken för Europaforskning) och Lars Oxelheim, IFN och Lunds universitet. Oxelheim citeras (2013): "Nationella lösningar på detta område kommer i kampen om jobben att ge en ohållbar situation som riskerar sätta hela fredsprojektet EU på spel".

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se