2016

En utmaning för skolan

2016-03-15 SNB/Skaraborgs Allehanda med flera

I en ledare skriver Skaraborgs Allehanda att Skolverket har kommit fram till att en del av resultatförsämringen sedan den första Pisa-undersökningen kan förklaras med en ökad andel elever med utländsk bakgrund. Tidningen refererar till Gabriel Heller Sahlgren, affilierad till IFN, som visat "att nästan en tredjedel av Sveriges tapp i Pisa-rankningen beror på invandringen".

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se