2016

Skolan aldrig starkare än sin svagaste elev

2016-03-16 Göteborgs-Posten

Det positivt att Skolverket äntligen tillstått det som flera forskare, exempelvis nationalekonomen Gabriel Heller Sahlgren, affilierad till IFN, pekat på ett tag; en ökande andel elever med utländsk bakgrund är en delförklaring av nedgången av de svenska Pisa-resultaten, skriver Alice Teororescu på ledarsidan i GP.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se