2016

Sverige klarar inte höjd inkomstskatt

2016-03-16 Dagens Industri

I en ledare skriver Dagens Industri: "Höj skatten i stället för att tricksa med statens bokföring – det är innebörden" i ett uttalande av Lars Calmfors [IFN]. DI avslutar: "Det är för många debattörer som ser skatten som något slags ymnighetshorn och för få som talar om hur viktigt det är att värna drivkrafterna till arbete. Den bästa vägen till integration är arbete. Och arbete är för dyrt i Sverige."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se