2016

Konjunkturen vänder nedåt före nästa val

2016-03-18 Dagens Nyheter

Johan Schück skriver i en krönika i DN att "Sveriges ekonomi går starkt, men högkonjunkturen räcker inte mer än något år till". Han förklarar flaskhalsproblem, som en dåligt fungerande bostadsmarknad, och fortsätter: "Därutöver tillåts de offentliga underskotten nog inte att växa så snabbt som hittills. Även om det är osannolikt med skattehöjningar på 30 miljarder kronor, vilket professor Lars Calmfors [IFN] nyligen har talat om, så finns starka skäl att utgiftsökningarna måste bromsas."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se