2016

Vad händer om kärnkraften läggs ned?

2016-03-18 Kvartal

Den nya tidskriften Kvartal publicerar på sin andra dag en artikel av Thomas Tangerås och Erik Lundin, IFN. Ämnet är elmarknader i allmänhet och kärnkraftsnedläggning i synnerhet. "Om importen förhindras kan vi räkna med kraftigt höjda elpriser och effektbrist" förklarar Tangerås och Lundin.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se