2016

En reformdagordning för skolan

2016-03-21 Skola & samhälle

Nättidningen Skola & samhälle skriver om policyrapporten Policy-idéer för svensk skola, författad av Jonas Vlachos, Stockhomns universitet och affilierad till IFN, med flera. Det handlar om kunskapsresultaten, kommunaliseringsreformerna och deras konsekvenser, privatisering och konkurrensutsättning, betygen, likvärdigheten, lärarna och undervisningen samt resurserna.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se