2016

Researchers Prove C-Suite Gender Gap—but Can’t Explain It

2016-03-23 Forbes med flera

Forbes och Harvard Busioness Schools Working Knowledge skriver om forskning av Matti Keloharju, Samuli Knüpfer och Joacim Tåg, IFN. Det handlar om diskriminering av kvinnor på arbetsmarknaden.

Läs mer i

HBS WK

Forbes

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se