2016

”Släpp fixeringen vid driftsformer”

2016-03-23 Skolporten

Det är beklagligt att Ilmar Reepalus utredning har fel fokus, skriver Ulla Hamilton, vd Friskolornas riksförbund, i ett debattinlägg. Hon hänvisar till en studie av Gabriel Sahlgren, affilierad till IFN, "att det är aktiebolagen som stått för den stora delen av utbyggnaden av valfriheten i skolan och att de som vunnit mest på det är elever med svagare socioekonomisk bakgrund".

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se