2016

The School of Economics will Integrate Newly Arrived

2016-03-23 Lundagård

I ett samarbete mellan Handelshögskolan i Lund och stiftelsen Executive Foundation Lund, kommer nyanlända akademiker att erbjudas utbildning kvällstid och praktik på dagarna. "All utbildning kommer att vara på engelska. För närvarande är bistande svenskkunskaper ett hinder för många att komma in på arbetsmarknaden ", säger Fredrik Andersson, rektor för Handelshögskolan och affilierad till IFN.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se