2016

Hindra nästa flyktingkaos. Ta tag i volymfrågan i en gedigen utredning.

2016-03-30 Sydsvenskan med flera

I en huvudledare skriver Sydvenskan med flera hänvisar skribenten till en krönika av Lars Calmfors, IFN: Skribenten anser att Calmfors har en poäng i att den svenska modellen med gedigna offentliga utredningarna, ofta har kunnat guida partierna fram till en politik som varit rationell och pragmatisk. "Men det går inte att med bästa vilja i världen hävda att svensk flyktingpolitik – vare sig före eller efter höstens dramatik – kännetecknats av beslut byggda på solitt utredda handlingslinjer."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se