2016

Vinstreglering ökar tilltron till välfärden

2016-03-30 Dagens Samhälle

Utredaren Ilmar Reepalu replikerar om vinster i välfärden. Han svarar bland annat på ett inlägg av Gabriel Heller Sahlgren som är affilierad till IFN. Reepalu skriver: "En vinstbegränsning kan naturligtvis inte lösa alla de problem som finns inom välfärdssektorerna. Min bedömning är dock att förekomsten av vinstsyftande företag gör att kvalitetskrav, ersättningsystem och kontroller tvingas vara allt mer omfattande och detaljerade för att förhindra missbruk och för att säkerställa legitimiteten i den offentligt finansierade välfärden."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se