2016

Har vi råd med mer otrygghet?

2016-05-01 ETC

Tidningen ETC skriver att "i Sverige har frågan om nivån på de lägsta lönerna präglat såväl avtalsrörelsen som asyldebatten. Samtidigt växer andelen som riskerar fattigdom trots att de har ett arbete i Sverige – och i Europa". ETC hänvisar till Lars Calmfors, IFN och ordförande AER, vad gäller lägstalöner: "Borgerliga partier har tagit rygg på ekonomiprofessor Lars Calmfors, som också är ordförande i det näringslivsfinansierade Arbetsmarkandsekonomiska rådet, som anser att Sverige skulle behöva speciella lägstalöner runt 15 000 kronor."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se