2016

Löneavtal: kort industriavtal ökar risker 2017

2016-04-01 Direkt/Svenska Dagbladet med flera

Industrins nya avtal, med löneökningar på 2,2 procent på ett år, blev "återhållsamt". Men ett kort ettårigt avtal innebär risk för att löneökningarna 2017 kommer att rusa i väg eftersom konjunkturen troligen har stärkts ytterligare till dess att det då är dags att förhandla igen. Det säger Lars Calmfors, IFN och ordförande AER.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se