2016

Andreas Bergh: Kritiska läsare avgör debattnivån

2016-04-02 Svenska Dagbladet

Andreas Bergh, IFN och Lunds universitet, skriver på SvD:s ledarsida om avsaknaden av matematiska rimlighetsbedömningar i samhällsdebatten. Bergh efterlyser bättre spridda rättelser till artiklar med spektakulära men felaktiga uppgifter. Han påperkar att alternativet är en samhällsdebatt som domineras av "välformulerade debattörer som förvisso är säkra på vad de tycker, men som inte har lika bra koll på hur verkligheten faktiskt ser ut".

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se