2016

2016-04-03 ”Skolverket är för otydliga om betygen”

2016-05-03 Lärarnas Tidning

Det var fel av Skolverket att säga till lärarna att de kan vara mer generösa med B- och D-betygen redan i vår. De anser Jonas Vlachos, Stockholms universitet och affilierad till IFN. "Det låter märkligt och vagt när Skolverket säger att lärarna KAN använda den nya skrivningen" säger Vlachos till Lärarnas Tidning.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se