2016

Robotiseringen kräver att vi lär av USA

2016-04-05 Dagens Samhälle

Gabriel Heller Sahlgren som är affilierad till IFN skriver i en kolumn i Dagens Samhälle att Sverige bör följa USA:s exempel vad gäller personaloptioner. Detta för att kvalificerad arbetskraft ska söker sig till innovativa företag – vilket krävs ifall vi lyckas producera nya arbeten i den globala konkurrensen.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se