2016

Industrin behöver flyget

2016-04-13 Ystads Allehanda med flera

I en ledare kommenteras rapporten Flyget och företagen av Shon Ferguson, IFN, och Rikard Forslid, Stockholms universitet. "Det finns en direkt koppling mellan avstånd till närmaste flygplats och produktionen i tillverkningsindustrin" konstaterar skribenten.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se