2016

Att elever får olika betyg är vardagsmat

2016-04-14 Expressen

I ett debattinlägg skriver gymnasieläraren Linda Skantze att svenska skolans problem "påfallande lite satts i samband den svenska lärarens och skolans höga grad av autonomi och avsaknad av extern examination". Hon hänvisar till Magnus Henrekson, IFN, Peter Johansson och Jonas Vlachos, Stockholms universitet och affilierad till IFN, som "de senaste åren lyft fram dessa brister och konsekvenser för skolan. Våra politiker har dock varit oroväckande tysta i denna fråga".   

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se