2016

What Sweden Can Teach Us About Equal Opportunity and Gender Gaps

2016-04-15 Nordic Business Report

Med hänvisning till en studie av Matti Keloharju, Samuli Knupfer (båda affilierade till IFN) och Joacim Tåg, IFN, förklarar Nordic Business Report att deras forskning "bekräftar att även om kvinnliga chefer är lika skickliga som sina manliga kollegor så har de inte samma möjligheter att nå toppen i företagets ledning eller få lika lön".
 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se