2016

Behavioral Economics – Pro-Government Bias?

2016-04-17 Value Walk

I "Time for a Behavioral Political Economy” (granskad i Austrian Economics 2012), studerar Niclas Berggren policyrekommendationer i över 300 artiklar i beteendeekonomi. Resultatet visar att "20,7% av alla artiklar i beteendeekonomi innehåller en policyrekommendation med att 95,5% av dessa inte innehåller någon analys alls av rationalitet och kognitiv förmåga hos beslutsfattare".

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se