2016

Bernie's Right—America Should Be More Like Sweden; But not in the way he thinks

2016-04-19 Free Republic

Sanders bild av Skandinavien är, precis som resten av hans politik, fast i 1970-talet, noterar Johan Norberg i Free Republic. Norberg skriver att Andreas Bergh, IFN, och Christian Bjørnskov, affilierad till IFN, förklarar att tillit till andra och social sammanhållning skapar välfärdsstaten snarare än tvärtom. 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se