2016

Opinionsstöd för extra lönehöjningar för undersköterskorna

2016-04-19 Dagens Nyheter

DN refererar en undersökning som visar att  fyra av fem tillfrågade tycker att undersköterskor borde tjäna mer än dagens 23.600 i månaden. Nu känner vi också ett stort stöd från en bredare allmänhet, säger Kommunals förhandlingschef Johan Ingelskog, som pekar på att bland andra Lars Calmfors, IFN, "uttalat sig positivt om extra löneökningar till undersköterskorna".

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se