2016

Tyskland framhålls som gott exempel

2016-04-21 Publikt

Fackförbundets ST:s tidning Publikt skriver om den rapport som AER, där Lars Calmfors ocvh Per Skedinger, IFN, presenterade ingår: "Det finns ett tydligt samband mellan lägre ingångslöner och ökad sysselsättning, det visar exemplet Tyskland" skriver Publikt.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se