2016

Låt dem komma i jobb

2016-04-22 Svenska Dagbladet

I en ledare skriver SvD att "arbetsmarknadsstatistiken visar stora skillnader mellan utrikes och inrikes födda samtidigt som vi har lägst andel enkla jobb inom EU". Skribenten hänvisar till en rapport från Arbetsmarknadsekonomiska rådet och dess ordförande Lars Calmfors, IFN: "Deras exempel var som så ofta just Tyskland: 'Lägre ingångslöner och en ökad lönespridning sänkte arbetslösheten i Tyskland och skulle kunna ha samma effekt i Sverige.'”

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se