2016

Lönesänkarna: Så klär man propaganda i myndighetskläder

2016-04-25 Länstidningen Östersund/Mittmedia

I en ledare skriver Länstidningen Östersund/Mittmedia om en rapport om den tyska arbetsmarknaden som presenterats av Arbetsmarknadsekonomiska rådet och dess ordförande Lars Calmfors, IFN. Skribenten anser att "en röd tråd i Calmfors karriär är hans oförtröttliga kamp för lägre löner. I decennier har han visat att han delar arbetsgivarnas åsikt att svenska ingångslöner är för höga".

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se