2016

Resande får dig att lita mer på människor

2016-04-26 Svenska Dagbladet

SvD redovisar en undersökning där slutsatsen dras att den som reser mycket litar mer på folk och är en öppnare person. Tidningen intervjuar Martin Ljunge, IFN, som förklarar att sambandet inte är det som rubriken antyder: "De som litar mer på folk i allmänhet är mer benägna att resa".

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se