2016

”Zettergrens analys är undermålig”

2016-04-26 Dagens Nyheter

I en replik till TCO och LO som kommenterat debattinlägget ”Ökad lönespridning sänkte den tyska arbetslösheten” (DN 2016-04-21) skriver  Lars Calmfors, Per Skedinger, Petter Danielsson, IFN, med flera i Arbetsmarknadsekonomiska rådet att de hoppas på "nytänkande på den fackliga sidan så att lägre betalda ingångsjobb skulle kunna kombineras med sådana utbildningsmöjligheter" (dvs. ökade möjligheter att kombinera arbete och egna studier).

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se