2016

Why We Live In A Second Robber Baron Era

2016-04-30 Forbes

Forbes skriver om att Paul Krugman sagt att vi i dag lever i en andra "robber baron era.” I detta sammanhang hänvisar Forbes till "brilljant forskning" av blanda andra Alexander Ljunqvist, NYU och affilierad till IFN med titeln  "Företagens investeringar och börsnotering: ett pussel". Forskarna visar att privatägda amerikanska företag investerar nästan dubbelt så mycket som de som listas på börsen: 6,8% av de totala tillgångarna jämfört med bara 3,7%.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se