2016

Varningslamporna tänds hos många bedömare

2016-05-04 Katrineholms-Kuriren

I en ledare skriver Katrineholms-Kuriren om ett debattinlägg av Andreas Bergh, m.fl.: Sveriges ekonomi går bra men det påminner på "många sätt om situationen i Sverige om situationen i Spanien, Portugal och Irland åren före finanskrisen 2008".

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se