2016

Hyfs är viktigare än lust i skolan

2016-05-05 Expressen

Ann-Charlotte Marteus skriver på Expressens ledarsida att arbetagivare "vill ha folk som sköter sitt jobb, kommer i tid och håller anfall av kubism och skriksång på en miniminivå". Hon hänvisar till att bl.a. Magnus Henrekson, IFN, påpekat att "bristande icke-kognitiva färdigheter kan vara en förklaring till ungdomsarbetslösheten".

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se